by Adoc - Praca własna, CC BY-SA 4.0 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=57961677

Otto Freundlich (1878 – 1943) ur. w Słupsku.