Prace studentów – I rok, Studia Pierwszego Stopnia, kierunek Zarządzanie

Wsparcie przy tworzeniu i publikowaniu prezentacji: Ewa Białek, marzec 2019